Home.Wie zijn wij.Informatie.VVE Peuterklas.Blog.Vacature/ Stage.Nieuws.Contact.
Kinderopvang 
Smurfenland

Aan de Langegeer 115

3075 JE te Rotterdam

Tel. Locatie 010 - 4323772

Tel. Kantoor 010 - 4322694

 Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?               

 

Kinderdagverblijf Smurfenland  & de Klachtencommissie Kinderopvang maakt er werk van!

 

Smurfenland wil een goede service bieden. Dat geldt ook als ouders een klacht hebben. Het is van belang dat u het laat weten als u niet tevreden bent, omdat dan aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Bovendien leert de organisatie van gegronde klachten.

 

Bij wie moet u zijn?

Voor een klacht over het reilen en zeilen op het kindercentrum kunt u terecht bij de groepsleiding.

Telefoonnummer 010-4323772 vraagt u naar de aandachtsleidster van uw kindje of via  info@kinderdagverblijfsmurfenland.nl

Klachten over handelingen op het kantoor kunt u terecht via telefoonnummer 010-4322694 of via kantoor@kinderdagverblijfsmurfenland.nl

 

Graag verwijzen  wij u naar het Reglement en het mogelijk te gebruiken formulier voor het indienen van een klacht direct aan bij ons kinderdagverblijf.

 

Een open en eerlijk gesprek maakt voor beide partijen duidelijk wat de klacht is en hoe die naar tevredenheid kan worden opgelost.

 

Als u er met de groepsleiding niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de leidinggevende.

In de praktijk is gebleken dat het snelst een oplossing wordt gevonden als u een gesprek aangaat met de betreffende medewerker, maar u kunt uw klacht ook schriftelijk uiten. Schriftelijke klachten moeten altijd ter attentie van de leidinggevende van de desbetreffende medewerker worden gesteld. U kunt hiervoor ons klachtenformulier gebruiken.

 

Schriftelijke klachten over zaken met betrekking tot het kinderdagverblijf kunt u afgeven bij een medewerker, deze zal de brief in het postvak van Nanda Dijkgraaf plaatsen voor behandeling.

 

Een schriftelijke klacht over het kantoor kunt u ook sturen naar het volgende adres:

Kinderopvang Smurfenland ,Langegeer 115, 3075 JE, Rotterdam

 

Wanneer u er met de groepsleiding en/of  de directeur/leidinggevende niet uitkomt, kunt u uw klacht kosteloos aanbieden aan het Klachtenloket Kinderopvang [www.klachtenloket-kinderopvang.nl] of uw geschil aanmelden bij de Geschillencommissie [www.degeschillencommissie.nl]

 

Hoewel het aan te bevelen is u de klacht eerst voorlegt via de interne procedure, heeft u ten alle tijden het recht om de klacht rechtstreeks aan de externe klachtencommissie voor te leggen.  Voor het indienen van een klacht via het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie verwijzen wij u naar de web site van beide commissies.