Home.Wie zijn wij.Informatie.VVE Peuterklas.Blog.Vacature/ Stage.Nieuws.Contact.
Kinderopvang 
Smurfenland

Aan de Langegeer 115

3075 JE te Rotterdam

Tel. Locatie 010 - 4323772

Tel. Kantoor 010 - 4322694

 

Wij bieden ouders de mogelijkheid om de zorg voor hun kind(eren) te combineren met werk, studie of andere maatschappelijke activiteiten.

Wij bieden opvang voor jonge kinderen gedurende een tijdelijke situatie.

Wij bieden  verzorging, opvoeding, spel en speelmogelijkheden aan kinderen en zorgen voor een activiteitenpakket welke de natuurlijke ontwikkeling van kinderen stimuleren en mede helpt ontwikkelen.

Daarnaast bieden wij de kinderen een huiselijke , veilige en uitdagende omgeving waar het kind onder deskundige begeleiding kan spelen met leeftijdgenoten.

 

Wij willen de doelstelling bereiken door:

Een stimulerende uitdagende omgeving te creëren waarin het kind centraal staat en zich hierin optimaal kan ontplooien gedurende een tijdelijke opvang situatie.

Een groep sfeer te creëren waarin het kind zich veilig, geborgen en vertrouwd voelt.

Ouders kinderopvang te bieden die op de leef - en denkwereld van de kinderen is afgestemd en waarbij dagelijkse opvoeding situaties en de dagelijkse verzorging van het kind aangeboden wordt door deskundig opgeleide en ervaren pedagogisch medewerkers

Vakbekwaamheid op het gebied van ontwikkeling - en stimuleringsprocessen.

De behaalde resultaten betreffende de positieve ontwikkeling van de kinderen en de tevredenheid van hun ouders.
De benodigde financiële en personele middelen

Het betrekken van ouders bij de afstemming van onze diensten op hun behoeften en het ontwikkelen van beleid waarbij het welbevinden van het kind wordt gewaarborgd

Het in klein groepsverband samenbrengen van de kinderen zien wij als een aanvulling op de thuis situatie.   

Doelstelling en missie:

Onze missie

Wij willen dit bereiken op basis van

Onze doelstelling

Terug.
Terug.