Home.Wie zijn wij.Informatie.VVE Peuterklas.Blog.Vacature/ Stage.Nieuws.Contact.
Kinderopvang 
Smurfenland

Aan de Langegeer 115

3075 JE te Rotterdam

Tel. Locatie 010 - 4323772

Tel. Kantoor 010 - 4322694

 

Hele dagopvang in het Kinderdagverblijf  [ HEDO]

 

Kinderopvang tussen 7.30 uur en 18.00 uur in de babykamer of peuterkamer van het kinderdagverblijf.

 

Onze jongste kinderen worden opgevangen in de kleine knusse babykamer, waar plek is voor 6 kinderen. Twee zeer ervaren leidsters verzorgen de opvang. De werkwijze van de leidsters is gericht op individuele begeleiding en het welbevinden van uw kindje.

 

De ukken en peuters worden in de gezellige peuterkamer opgevangen, waar plek is voor 6 ukken en 6 peuters. Het welbevinden van de kinderen staat centraal, de groepsopvoeding neemt een belangrijke plek in. In het kader van de vroeg voorschoolse Educatie (VVE) worden de kinderen spelenderwijs goed voorbereid op de basisschool. Onze leidsters zijn zeer ervaren en speciaal opgeleid om de activiteiten van Ben ik in Beeld (VVE programma) te begeleiden. Meer informatie over Ben ik in Beeld kunt u op onze site lezen.

 

Flexibele opvang [FLEX]

 

Voor de hele dagopvang is het mogelijk om Flexibele dagen af te nemen, het uur tarief voor deze service is hoger, dan voor de dagopvang. Met flexibele opvang kunt u elke maand uw wisselende opvangdagen doorgeven. Prettig wanneer u een wisselend werkrooster heeft.

 

Halve dagopvang Kinderdagverblijf [HADO]

 

Kinderopvang tussen 7.30 uur - 13.00 uur of 8.00 uur - 13.30 uur in de babykamer of peuterkamer van het kinderdagverblijf.

Kinderopvang tussen 12.30 uur - 18.00.00 uur of 12.00 uur - 17.30 uur in de babykamer of peuterkamer van het kinderdagverblijf.

Voor deze doelgroep is plek voor 2 kinderen op de babykamer of peuterkamer.

 

Peuterklas [PKL]   

 

Bedoelt voor kinderen vanaf 2 jaar. Kinderen volgen minimaal drie ochtenden per week het Vroeg Voorschools programma Ben ik in Beeld.

Ben ik in Beeld stimuleert de taalontwikkeling van jonge kinderen en waarborgt de emotionele veiligheid van kinderen en het ontwikkelt de persoonlijke en sociale competenties. Kenmerken van Ben ik in Beeld zijn de taalontwikkelingsmethode Uk & PUK, de vertelkoffer , het thema prentenboek en de themahoek. Het programma Kijk! registreert de ontwikkeling van uw kind. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om de kansen in elk kind te zien en de interactie met de kinderen optimaal te benutten. Voor deze peuterklas kunnen kan het CJG (consultatiebureau) kinderen doorverwijzen indien kinderarts of logopedist dit als zinvol achten.  De peuterklas is toegankelijk voor alle peuters.

 

Deelname voor drie ochtenden is minimaal nodig om het VVE programma goed aan te bieden. De ochtend begint om 8.30 uur en stopt om 12.00 uur. Verlenging tot 13.30 uur is mogelijk, de lunch is hierbij dan inbegrepen.  Er is plaats voor 4 kinderen.

Indien u inkomen uit arbeid heeft of een studie volgt komt u  ook voor de peuterklas in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

 

       Buitenschoolse opvang voor kleuters  [BSO-K]

 

Kinderen kunnen na de dagopvang bij ons blijven tot het 6e jaar om in de vertrouwde omgeving van het kinderdagverblijf na school opgevangen te worden. De vaste leidster haalt uw kind uit school, waarna het eten en drinken aangeboden krijgt en ervaringen van de dag kan uitwisselen.

 

Het doel van de opvang is gericht op plezier en ontspanning. Begeleiding en stimulering van de spel en sociale ontwikkeling, evenals zelfredzaamheid, zelfstandigheid en verzorging zien wij als onze taak. Samen met de kinderen worden activiteiten bedacht en uitgewerkt en kunnen de kinderen keuzes maken uit spel en speelmogelijkheden gericht op constructie, fantasie, natuur en techniek, beweging, musische vorming en wereld speelmateriaal.

 

Deze opvang vindt na schooltijd, tijdens studie dagen van school en in de schoolvakantie plaats. In deze groep is plek voor 4 kinderen De kinderen voor de BSO opvang stromen veelal door vanuit onze dagopvang of peuterplus opvang.

 

 

 

 

Aanbod van kinderopvang in ons kinderdagverblijf

Terug.