Vragen? 010-4323772 | 06-51645819 voor WhatsApp | info@kinderdagverblijfsmurfenland.nl
Kinderopvang Smurfenland
Kinderopvang Smurfenland Langegeer 115 3075 JE Rotterdam KvK 54152348
Klanttevredenheid Wat kunt u doen als u niet tevreden bent? Kinderdagverblijf Smurfenland & de Klachtencommissie Kinderopvang maakt er werk van! Smurfenland wil een goede service bieden. Dat geldt ook als ouders een klacht hebben. Het is van belang dat u het laat weten dat u niet tevreden bent. Dit omdat er dan aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Bovendien leert onze organisatie van gegronde klachten. Bij wie moet u zijn? Voor een klacht over het reilen en zeilen op het kindercentrum kunt u terecht bij de mentor van uw kindje. Telefoonnummer 010-4323772 vraagt u naar de mentor van uw kindje of via kantoor@kinderdagverblijfsmurfenland.nl Voor klachten over de handelingen op het kantoor kunt u terecht via telefoonnummer 010-4322694 of via kantoor@kinderdagverblijfsmurfenland.nl Graag verwijzen wij u naar ons Intern Klacht Reglement voor het indienen van een klacht direct bij ons kinderdagverblijf. Een open en eerlijk gesprek maakt voor beide partijen duidelijk wat de klacht is en hoe die naar tevredenheid kan worden opgelost. Als u er met de groepsleiding niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de leidinggevende. In de praktijk is gebleken dat het snelst een oplossing wordt gevonden als u een gesprek aangaat met de betreffende medewerker, maar u kunt uw klacht ook schriftelijk uiten. Schriftelijke klachten moeten altijd ter attentie van de leidinggevende van de desbetreffende medewerker worden gesteld. Kinderopvang Smurfenland ,Langegeer 115, 3075 JE, Rotterdam of per email aan klachtencommissie@kinderdagverblijfsmurfenland.nl Een schriftelijke klacht over de handelingen op het kantoor kunt u eveneens sturen naar het volgende adres: Kinderopvang Smurfenland ,Langegeer 115, 3075 JE, Rotterdam of per email aan klachtencommissie@kinderdagverblijfsmurfenland.nl Wanneer u er met de groepsleiding en/of de directeur/leidinggevende niet uitkomt, kunt u uw klacht kosteloos aanbieden aan het Klachtenloket Kinderopvang of uw geschil aanmelden bij de Geschillencommissie . Bordewijklaan 46, 2591 XR , Den Haag, 070 - 310 53 10 Hoewel het aan te bevelen is u de klacht eerst voorlegt via de interne procedure, heeft u ten alle tijden het recht om de klacht rechtstreeks aan de externe klachtencommissie voor te leggen. Voor het indienen van een klacht via het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie verwijzen wij u naar de web site van beide commissies.
Volg ons op
Copyright Kinderopvang Smurfenland Ontwerp en onderhoud: ND by Magix | 2022 Smurfen zijn een geregistreerd handelsmerk van Peyo
Klanttevredenheid Wat kunt u doen als u niet tevreden bent? Kinderdagverblijf Smurfenland & de Klachtencommissie Kinderopvang maakt er werk van! Smurfenland wil een goede service bieden. Dat geldt ook als ouders een klacht hebben. Het is van belang dat u het laat weten dat u niet tevreden bent. Dit omdat er dan aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Bovendien leert onze organisatie van gegronde klachten. Bij wie moet u zijn? Voor een klacht over het reilen en zeilen op het kindercentrum kunt u terecht bij de mentor van uw kindje. Telefoonnummer 010-4323772 vraagt u naar de mentor van uw kindje of via kantoor@kinderdagverblijfsmurfenland.nl Voor klachten over de handelingen op het kantoor kunt u terecht via telefoonnummer 010-4322694 of via kantoor@kinderdagverblijfsmurfenland.nl Graag verwijzen wij u naar ons Intern Klacht Reglement voor het indienen van een klacht direct bij ons kinderdagverblijf. Een open en eerlijk gesprek maakt voor beide partijen duidelijk wat de klacht is en hoe die naar tevredenheid kan worden opgelost. Als u er met de groepsleiding niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de leidinggevende. In de praktijk is gebleken dat het snelst een oplossing wordt gevonden als u een gesprek aangaat met de betreffende medewerker, maar u kunt uw klacht ook schriftelijk uiten. Schriftelijke klachten moeten altijd ter attentie van de leidinggevende van de desbetreffende medewerker worden gesteld. Kinderopvang Smurfenland ,Langegeer 115, 3075 JE, Rotterdam of per email aan klachtencommissie@kinderdagverblijfsmurfenland.nl Een schriftelijke klacht over de handelingen op het kantoor kunt u eveneens sturen naar het volgende adres: Kinderopvang Smurfenland ,Langegeer 115, 3075 JE, Rotterdam of per email aan klachtencommissie@kinderdagverblijfsmurfenland.nl Wanneer u er met de groepsleiding en/of de directeur/leidinggevende niet uitkomt, kunt u uw klacht kosteloos aanbieden aan het Klachtenloket Kinderopvang of uw geschil aanmelden bij de Geschillencommissie . Bordewijklaan 46, 2591 XR , Den Haag, 070 - 310 53 10 Hoewel het aan te bevelen is u de klacht eerst voorlegt via de interne procedure, heeft u ten alle tijden het recht om de klacht rechtstreeks aan de externe klachtencommissie voor te leggen. Voor het indienen van een klacht via het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie verwijzen wij u naar de web site van beide commissies.
Kinderopvang Smurfenland
Vragen?     010-4323772 |   06-51645819   voor WhatsApp |      info@kinderdagverblijfsmurfenland.nl  Kinderopvang Smurfenland  Langegeer 115 3075 JE Rotterdam KvK  54152348  Volg ons op