Vragen? 010-4323772 | 06-51645819 voor WhatsApp | info@kinderdagverblijfsmurfenland.nl
Kinderopvang Smurfenland
Kinderopvang Smurfenland Langegeer 115 3075 JE Rotterdam KvK 54152348
Ouders Kinderopvang Smurfenland hecht belang aan een goede afstemming tussen de opvang die wij bieden en de behoeften en wensen die bij ouders leven. U als ouder bepaald immers of u opvang regelt voor uw kind, dit doen de meeste ouders in eerste instantie vanuit eigen behoefte; het uitvoeren van betaald werk of het volgen van een studie. Meestal komt daar ook de behoefte voor het kind bij, “spelen en leren omgaan met andere kinderen” of bijvoorbeeld “ voorbereiden op de basisschool”. De wijze waarop wij onze kinderopvang aanbieden wordt vastgesteld aan de hand van de belangen van zowel ouders als kinderen . De belangen zullen vaak samenvallen, omdat de ouders het belang van hun kind vertegenwoordigen. Soms zijn de belangen van ouder en kind moeilijk te verenigen. Ouders willen bijvoorbeeld dat hun kind niet meer slaapt op het kinderdagverblijf. Vaak willen ouders hiermee zorgen dat hun kindje ‘s avonds op tijd gaat slapen. Deze wens is soms moeilijk te combineren met bijvoorbeeld de rust in de groep en het welbevinden van het kind. Een kind dat gedwongen wakker moet blijven terwijl het eigenlijk moe is , is niet vrolijk en blij, speelt misschien niet , huilt en vraagt extra aandacht. Zaken die vanuit het oogpunt van het kind en de groep bekeken niet wenselijk zijn. Wij moeten de samenhang in deze belangen leren verstaan en vertalen in zowel het pedagogisch als het ouderbeleid. Om die reden hebben wij een apart beleid voor ouders en het pedagogischbeleid voor de kinderen. Dit maakt tegenstellingen helder. Zo wordt duidelijk waar wij prioriteiten leggen. Als belangen van ouders en kinderen uiteen lopen, zullen wij soms tegemoet komen aan de belangen van ouders. In andere situatie zullen wij tegemoet komen aan de belangen van het kind of de kinderen als groep. Houdt u er rekening mee dat de Wet Kinderopvang bepaald hoe het kinderdagverblijf dient te werken, daaruit komt voort dat kinderopvang Smurfenland altijd de belangen van kinderen voorop moet stellen. Onze visie op het contact met u als ouder Wanneer ouders en leidsters de opvoeding op elkaar kunnen afstemmen leidt dit bij het kind tot herkenning, vertrouwen en tevredenheid (het kind wordt begrepen, voelt zich veilig en vertrouwd en heeft daarmee ruimte om zich optimaal te kunnen ontwikkelen) De specifieke Ve en BiiB activiteiten die de leidsters de kinderen aanbieden ondersteunen de optimale aansluiting met de basisschool, het zelfbeeld en de zelfstandigheid van de kinderen, wanneer ouders daarvan op de hoogte zijn en daar thuis op kunnen voortborduren leidt dat tot herkenning bij het kind, mama weet wat ik bedoel, of mama weet het ook en daarmee op nog betere kansen op de beste aansluiting op school. 4 Ons uitgebreid beschreven ouderbeleid, dat tevens een handboek is voor alle medewerkers in de omgang met u als ouder, is bij de pedagogisch medewerkers voor u beschikbaar. Vraagt u er gerust naar. De verkorte versie van het ouderbeleid hebben wij voor u uitgewerkt zodat u kunt lezen wat wij bij kinderopvang Smurfenland doen om u te informeren.
Volg ons op
Copyright Kinderopvang Smurfenland Ontwerp en onderhoud: ND by Magix | 2024 Smurfen zijn een geregistreerd handelsmerk van Peyo

Aansprakelijkheid

Wij zullen ons best doen om goed voor uw persoonlijke eigendommen en die van de kinderen te zorgen. Het is helaas niet mogelijk om ons bij vermissing of schade aansprakelijk te stellen. Onze verzekering dekt de schade (m.u.v. brand) aan eigendommen van derden niet.
Ouders Kinderopvang Smurfenland hecht belang aan een goede afstemming tussen de opvang die wij bieden en de behoeften en wensen die bij ouders leven. U als ouder bepaald immers of u opvang regelt voor uw kind, dit doen de meeste ouders in eerste instantie vanuit eigen behoefte; het uitvoeren van betaald werk of het volgen van een studie. Meestal komt daar ook de behoefte voor het kind bij, “spelen en leren omgaan met andere kinderen” of bijvoorbeeld “ voorbereiden op de basisschool”. De wijze waarop wij onze kinderopvang aanbieden wordt vastgesteld aan de hand van de belangen van zowel ouders als kinderen . De belangen zullen vaak samenvallen, omdat de ouders het belang van hun kind vertegenwoordigen. Soms zijn de belangen van ouder en kind moeilijk te verenigen. Ouders willen bijvoorbeeld dat hun kind niet meer slaapt op het kinderdagverblijf. Vaak willen ouders hiermee zorgen dat hun kindje ‘s avonds op tijd gaat slapen. Deze wens is soms moeilijk te combineren met bijvoorbeeld de rust in de groep en het welbevinden van het kind. Een kind dat gedwongen wakker moet blijven terwijl het eigenlijk moe is , is niet vrolijk en blij, speelt misschien niet , huilt en vraagt extra aandacht. Zaken die vanuit het oogpunt van het kind en de groep bekeken niet wenselijk zijn. Wij moeten de samenhang in deze belangen leren verstaan en vertalen in zowel het pedagogisch als het ouderbeleid. Om die reden hebben wij een apart beleid voor ouders en het pedagogischbeleid voor de kinderen. Dit maakt tegenstellingen helder. Zo wordt duidelijk waar wij prioriteiten leggen. Als belangen van ouders en kinderen uiteen lopen, zullen wij soms tegemoet komen aan de belangen van ouders. In andere situatie zullen wij tegemoet komen aan de belangen van het kind of de kinderen als groep. Houdt u er rekening mee dat de Wet Kinderopvang bepaald hoe het kinderdagverblijf dient te werken, daaruit komt voort dat kinderopvang Smurfenland altijd de belangen van kinderen voorop moet stellen. Onze visie op het contact met u als ouder Wanneer ouders en leidsters de opvoeding op elkaar kunnen afstemmen leidt dit bij het kind tot herkenning, vertrouwen en tevredenheid (het kind wordt begrepen, voelt zich veilig en vertrouwd en heeft daarmee ruimte om zich optimaal te kunnen ontwikkelen) De specifieke Ve en BiiB activiteiten die de leidsters de kinderen aanbieden ondersteunen de optimale aansluiting met de basisschool, het zelfbeeld en de zelfstandigheid van de kinderen, wanneer ouders daarvan op de hoogte zijn en daar thuis op kunnen voortborduren leidt dat tot herkenning bij het kind, mama weet wat ik bedoel, of mama weet het ook en daarmee op nog betere kansen op de beste aansluiting op school. 4 Ons uitgebreid beschreven ouderbeleid, dat tevens een handboek is voor alle medewerkers in de omgang met u als ouder, is bij de pedagogisch medewerkers voor u beschikbaar. Vraagt u er gerust naar. De verkorte versie van het ouderbeleid hebben wij voor u uitgewerkt zodat u kunt lezen wat wij bij kinderopvang Smurfenland doen om u te informeren.
“Hier vindt u informatie over hoe wij u als ouder informeren over allerhande zaken, maar vooral over hoe wij dit doen over uw kind”
Copyright Kinderopvang Smurfenland Ontwerp en onderhoud: ND by Magix | 2019 Smurfen zijn een geregistreerd handelsmerk van Peyo
Kinderopvang Smurfenland
Vragen?     010-4323772 |   06-51645819   voor WhatsApp |      info@kinderdagverblijfsmurfenland.nl  Kinderopvang Smurfenland  Langegeer 115 3075 JE Rotterdam KvK  54152348  Volg ons op