Copyright Kinderopvang Smurfenland Ontwerp en onderhoud: ND by Magix | 2019 Smurfen zijn een geregistreerd handelsmerk van Peyo
Copyright Kinderopvang Smurfenland Ontwerp en onderhoud: ND by Magix | 2019 Smurfen zijn een geregistreerd handelsmerk van Peyo
Vragen? 010-4323772 | 06-51645819 voor WhatsApp | info@kinderdagverblijfsmurfenland.nl
Kinderopvang Smurfenland
Kinderopvang Smurfenland Langegeer 115 3075 JE Rotterdam KvK 54152348
Peuterklas Peuterklas [PKL] Deze vorm van opvang is bedoelt voor kinderen vanaf 2 jaar. De kinderen volgen minimaal 2 ochtenden per week het VVE programma Uk & Puk. Uk & Puk Stimuleert de brede ontwikkeling: de activiteiten zijn gericht op spraak- en taalvaardigheid, sociaal- emotionele vaardigheden, motorische/zintuiglijke vaardigheden en de eerste rekenprikkels. Het programma Kijk! registreert de ontwikkeling van uw kind. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om de kansen in elk kind te zien en de interactie met de kinderen optimaal te benutten. Voor deze peuterklas kunnen kan het CJG (consultatiebureau) kinderen doorverwijzen indien kinderarts of logopedist dit als zinvol achten. De peuterklas is toegankelijk voor alle peuters. Deelname voor drie ochtenden is minimaal nodig om het VVE programma goed aan te bieden. De ochtend begint om 9.00 uur en stopt om 12.00 uur bij 50 weken opvang en begint om 8.30 uur tot 12.30 uur bij 40 weken opvang per jaar. Voor deze vorm van opvang is elke dag plaats voor 12 kinderen. Indien u inkomen heeft uit arbeid of een studie volgt, komt u voor de peuterklas in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Indien dit niet het geval is kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie via de gemeente Rotterdam. Kinderen doorverwezen via het CJG komen in aanmerking voor 2 extra ochtenden peuterklas welke gesubsidieerd worden door de gemeente Rotterdam. De verwijzing van het CJG wordt benoemd als doelgroepenbeleid en biedt het kindje 4 dagdelen peuterklas. De peuterklas stopt tijdens de reguliere schoolvakanties. Voor het dagdeel ritme, de werkwijze en de activiteiten van de peuterklas verwijzen wij u naar het informatieboekje dat u bij de rondleiding ontvangt. Het welbevinden van de kinderen staat centraal, de groepsopvoeding neemt een belangrijke plek in. In het kader van de vroeg voorschoolse Educatie (VVE) worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Onze leidsters zijn zeer ervaren en speciaal opgeleid om de activiteiten van Uk & Puk (VVE programma) te begeleiden. Meer informatie over VVE Uk & Puk kunt u hier nalezen
Volg ons op
Copyright Kinderopvang Smurfenland Ontwerp en onderhoud: ND by Magix | 2022 Smurfen zijn een geregistreerd handelsmerk van Peyo