Ons pedagogisch doel  Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen. Dit evenwicht realiseren wij door situaties in ons kinderdagverblijf te creëren die ervoor zorgen dat de kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in eigen kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, positief in de maatschappij staan, zelfstandig zijn en sociaal vaardig. Onze doelstelling Kinderopvang Smurfenland biedt ouders de mogelijkheid om de zorg voor hun kind(eren) te combineren met werk, studie of andere maatschappelijke activiteiten. Wij bieden opvang voor jonge kinderen gedurende een tijdelijke situatie.  Wij bieden  verzorging, opvoeding, spel en speelmogelijkheden aan kinderen en zorgen voor een activiteitenpakket welke de natuurlijke ontwikkeling van kinderen stimuleren en mede helpt ontwikkelen. Daarnaast bieden wij de kinderen een huiselijke , veilige en uitdagende omgeving waar het kind onder deskundige begeleiding kan spelen met leeftijdgenoten. Onze missie Wij willen onze doelstelling bereiken door: Een stimulerende uitdagende omgeving te creëren waarin het kind centraal staat en zich hierin optimaal kan ontplooien gedurende een tijdelijke opvang situatie. Een groep sfeer te creëren waarin het kind zich veilig, geborgen en vertrouwd voelt. Ouders kinderopvang te bieden die op de leef - en denkwereld van de kinderen is afgestemd en waarbij dagelijkse opvoeding situaties en de dagelijkse verzorging van het kind aangeboden wordt door deskundig opgeleide en ervaren pedagogisch medewerkers Wij willen dit bereiken op basis van  Vakbekwaamheid op het gebied van ontwikkeling - en stimuleringsprocessen. De behaalde resultaten betreffende de positieve ontwikkeling van de kinderen en de tevredenheid van hun ouders. De benodigde financiële en personele middelen Het betrekken van ouders bij de afstemming van onze diensten op de behoeften van hun kind en het ontwikkelen van beleid waarbij het welbevinden van het kind wordt gewaarborgd Het in klein groepsverband samenbrengen van de kinderen zien wij als een aanvulling op de thuis situatie.
Vragen? 010-4323772 | 06-51645819 voor WhatsApp | info@kinderdagverblijfsmurfenland.nl
Kinderopvang Smurfenland
Kinderopvang Smurfenland Langegeer 115 3075 JE Rotterdam KvK 54152348
Volg ons op
Copyright Kinderopvang Smurfenland Ontwerp en onderhoud: ND by Magix | 2022 Smurfen zijn een geregistreerd handelsmerk van Peyo